Fürstenberg Solid Surface AB

Skåne län

Information

Fürstenberg Solid Surface AB är ett av många bolag som finns i Osby. Det är nämligen den kommunen som Fürstenberg Solid Surface AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Fürstenberg Solid Surface AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2006-11-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Sågg. 3, 283 41, Osby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Fürstenberg Solid Surface AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Osby arbetar för att bolag som Fürstenberg Solid Surface AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Fürstenberg Solid Surface AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva försäljning av bänkskivor och disk och tvättställ samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Fürstenberg Solid Surface AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig. Särskild delgivningsmottagare saknas..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Fürstenberg Solid Surface AB och det är följande personer, Fürstenberg-Rysjedal, Svein som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Lindén, Kent Lennart som är född 1956 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Fürstenberg Solid Surface AB är 556715-5063.