Fjärrvärme i Osby AB (Värmeverket)

Skåne län

Information

Fjärrvärme i Osby AB (Värmeverket) hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Osby som är den kommunen där Fjärrvärme i Osby AB (Värmeverket) finns. I Osby så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fjärrvärme i Osby AB (Värmeverket) tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Fjärrvärme i Osby AB (Värmeverket) har haft sedan 1999-01-01. Fjärrvärme i Osby AB (Värmeverket) har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Fjärrvärme i Osby AB (Värmeverket) så kan ni göra det genom att skicka er post till Mossv. 35, 283 50, Osby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0479-18340.

Osby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Fjärrvärme i Osby AB (Värmeverket) Privat, ej börsnoterat.

Fjärrvärme i Osby AB (Värmeverket) har idag 556571-3905 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Fjärrvärme i Osby AB (Värmeverket)

Bolaget skall till föremål för sin verksamhet ha, att inom huvudsak Osby kommun eller i dess geografiska närhet bedriva energiproduktion, värmedistribution, fjärrvärmehandel, energitjänster och entreprenader samt i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga anläggningar och förvalta fast och lös egendom, äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

I Fjärrvärme i Osby AB (Värmeverket) så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Carl-Magnus som är född 1955 och har titeln Extern VD, Åström, Jan Åke Lennarth som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bentzer, Mats-Rune Jerry som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Harrysson, Siv Maj-Lis Ingegärd som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Nils Erland som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Karl Anders som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotFrisk, Clas Lennart som är född 1937 och har titeln Suppleant, Hansson, Hans Gösta Gunnar som är född 1950 och har titeln Suppleant, Neumann, Nisse Otto som är född 1964 och har titeln SuppleantNordström, Kerstin Gunilla som är född 1951 och har titeln SuppleantSimmingsköld, Bengt Wilhelm som är född 1945 och har titeln SuppleantAndersson, Bengt Ove Göran som är född 1953 och har titeln RevisorNilsson, Bengt Evert som är född 1957 och har titeln RevisorssuppleantLörup, Sten Yngve Christer som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorPettersson, Ulf Ragnar som är född 1937 och har titeln LekmannarevisorStenson, Per-Ola Johani som är född 1962 och har titeln LekmannarevisorssuppleantPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.