Redovisningstjänst i Osby AB

Skåne län

Information

I Osby finns det ett Aktiebolag som heter Redovisningstjänst i Osby AB. Det finns flera bolag som liknar Redovisningstjänst i Osby AB i Skåne län. Osby är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1989-01-10 så har Redovisningstjänst i Osby AB varit registrerat. Idag är Redovisningstjänst i Osby AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Osby.

Vill man komma i kontakt med Redovisningstjänst i Osby AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Forsg. 3, 283 36, Osby. Vi ni istället prata med Redovisningstjänst i Osby AB så kan ni göra det på 0479-14465.

Bolaget skall bedriva redovisnings- och revisionsverksamhet och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Johansson, Lars Bertil som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Granrot, Sven-Ingvar som är född 1945 och har titeln Suppleant, Persson, Lars Håkan som är född 1953 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen. .

Redovisningstjänst i Osby AB har 556346-0285 som sitt organisationsnummer.