COMPETENCE Reklambyrå Ekonomisk förening

Skåne län

Information

COMPETENCE Reklambyrå Ekonomisk förening är ett av många bolag som finns i Osby. Det är nämligen den kommunen som COMPETENCE Reklambyrå Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

COMPETENCE Reklambyrå Ekonomisk förening som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1996-05-14.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på COMPETENCE Reklambyrå Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0479-16101.

Osby arbetar för att bolag som COMPETENCE Reklambyrå Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för COMPETENCE Reklambyrå Ekonomisk förening. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda medelstora företag paketlösningar inom reklamområdet. Härigenom kan medlemmarna, inom ramen för föreningen, dra fördel av och utnyttja varandras skiftande erfarenheter och specialiteter, vilket skapar konkurrensfördelar på marknaden.

Firmatecknare för COMPETENCE Reklambyrå Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Göran Svensson och Yvonne Svahn, två i förening eller var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till COMPETENCE Reklambyrå Ekonomisk förening och det är följande personer, Bäckåker, Sven Göran som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Lovén, Erik Tomas som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Nerseth Andersson, Kjell Åke Ingvar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Sven Åke Hilding som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Svahn, Yvonne Margareta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för COMPETENCE Reklambyrå Ekonomisk förening är 769601-4500.