Göingefrakt ek.för.

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Göingefrakt ek.för.. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Osby här finns det många olika Ekonomisk förening. Göingefrakt ek.för. tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Osby jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Skåne län gör att företag trivs där.

Göingefrakt ek.för. är momsregistrerat sedan1977-01-01 och har organisationsnummer 737000-4272.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 0479-17400 alternativt besöka eller skicka post till Göingefrakt ek.för. på följande adress Radiatorv., 283 43, Osby.

Göingefrakt ek.för. är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Göingefrakt ek.för. så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Bernström, Arne Thorwald som är född 1954 och har titeln Suppleant , Larhed, Anders Lars Gunnar som är född 1953 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att utöva sådan sund och effektiv transportförsäljningsverksamhet, som främjar delägarnas ekonomiska intressen. Föreningen skall därvid - i eget namn träffa avtal om utförande av transporttjänster, - inom ramen för sålunda träffande avtal bereda så god och lönsam sysselsättning som möljligt för delägarnas produktionsresurser samt - utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet. Därutöver ska föreningen när så befinnes förenligt med verksam- hetens bedrivande - inrätta administrativ servicefunktion för delägarna för att åt dem ombesörja erforderliga administrativa göromål, - vid delägares anmodan medverka vid finansiering avdelägarens delägarnas inköp av transportredskap samt - åt delägarna förmedla inköp av transportredskap och förnöden- heter. Vidare ska föreningen, i den mån så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande, förvärva och förvalta fast egendom och andra anläggningstillgångar.