HSB Bostadsrättsförening Skogvaktaren i Osby

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Skogvaktaren i Osby hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Osby som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Skogvaktaren i Osby finns. I Osby så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Skogvaktaren i Osby tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Skogvaktaren i Osby har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Skogvaktaren i Osby så kan ni göra det genom att skicka er post till Vallg. 2, 281 31, Hässleholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0451-47650.

Osby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Skogvaktaren i Osby har idag 737000-1591 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ahlin, Rolf Gilbert -Fredriksson, Emelie Josephine -Persson, Ann-Marie Ingegerd -Persson, Lars-Erik Rickard är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Skogvaktaren i Osby

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Skogvaktaren i Osby så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ahlin, Rolf Gilbert som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Annika Birgitta som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Emelie Josephine som är född 1990 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Anders Niklas som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lars-Erik Rickard som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Ann-Marie Ingegerd som är född 1950 och har titeln Suppleant.