HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Osby

Skåne län

Information

I Osby finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Osby. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Osby i Skåne län. Osby är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1950-07-03 så har HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Osby varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Osby och det finns fler företag som är det i Osby.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Osby så kan man gör det genom att posta ett brev till Vallg. 2, 281 31, Hässleholm. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Osby så kan ni göra det på 0451-47650.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Persson, Ann-Marie Ingegerd som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, From, Sven Arne Lennart som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Kjell Anders som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson Nord, Bo Fredrik som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Kauranen, Britt-Marie som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Kauranen, Jaakko Olavi som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotOlsson, Iris Karin Rigmor som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Bo Håkan Ronnie som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Siggesdotter, Lena Ingela som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Annika Birgitta som är född 1963 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Kauranen, Britt-Marie -Persson, Ann-Marie Ingegerd -Persson, Bo Håkan Ronnie -Siggesdotter, Lena Ingela .

HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Osby har 737000-1542 som sitt organisationsnummer.