HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Osby

Skåne län

Information

I Osby finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Osby. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Osby i Skåne län. Osby är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1957-01-28 så har HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Osby varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Osby och det finns fler företag som är det i Osby.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Osby så kan man gör det genom att posta ett brev till Vallg. 2, 281 31, Hässleholm. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Osby så kan ni göra det på 0451-47650.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Kristensson, Runa Ann-Marie som är född 1946 och har titeln Extern firmatecknare, Persson, Ann-Marie Ingegerd som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Essl, Otto som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallberg, Göran Wilbert som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nord, Ulf Kent Erik som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Börje Ingvar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Nils Jonas Markus som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Yngve Verner som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Nord, Glen Jan-Erik som är född 1964 och har titeln SuppleantNyberg, Stig Ingvar som är född 1929 och har titeln SuppleantSjöstedt, Marie Helene som är född 1958 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Essl, Otto -Kristensson, Runa Ann-Marie -Persson, Ann-Marie Ingegerd -Svensson, Yngve Verner .

HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Osby har 737000-1104 som sitt organisationsnummer.