HSB Bostadsrättsförening Skogen i Osby

Skåne län

Information

737000-1096 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Skogen i Osby. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Skogen i Osby är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Osby som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Skogen i Osby finns i.

HSB Bostadsrättsförening Skogen i Osby har varit registrerat sedan 1962-04-16 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Skogen i Osby så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Skogen i Osby är och det finns flera verksamheter i Osby som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Skogen i Osby är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Kristensson, Runa Ann-Marie -Nilsson, Anna-Greta -Persson, Ann-Marie Ingegerd -Vedmar, Anne-Lii Christin Junia

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Skogen i Osby så kan ni göra det på telefon genom 0451-47650 eller genom brev på följande adress:
Vallg. 2, 281 31, Hässleholm

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Skogen i Osby och det är Persson, Ann-Marie Ingegerd som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Annika Birgitta som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Holgersson, Asta Evy Karolina som är född 1926 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristensson, Runa Ann-Marie som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Anna-Greta som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Vedmar, Anne-Lii Christin Junia som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotAhlberg, Kent Tommy Bo som är född 1953 och har titeln Suppleant, Tesfaslasei, Zerai som är född 1952 och har titeln Suppleant,