Bostadsrättsföreningen Bokelund

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Bokelund är ett av många bolag som finns i Osby. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Bokelund finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Bokelund som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1952-11-26.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Bokelundsg. 11, 280 70, Lönsboda. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Bokelund så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Osby arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Bokelund ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Bokelund. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att förvärva, besitta och förvalta botadshus i Lönsboda samt att i föreningen tillhöriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Bokelund är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Bokelund och det är följande personer, Goës, Per Örjan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellgren, Sven Helle som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Stjärna, Gunilla Herta Carola som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Linda Katarina Eleonora som är född 1973 och har titeln Suppleant, Pilblad, Gerd Ingrid Barbro som är född 1944 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Bokelund är 737000-0262.