HSB Bostadsrättsförening Gamleby i Osby

Skåne län

Information

716406-1561 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Gamleby i Osby. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Gamleby i Osby är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Osby som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Gamleby i Osby finns i.

HSB Bostadsrättsförening Gamleby i Osby har varit registrerat sedan 1980-09-29 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Gamleby i Osby så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2009-03-26.

HSB Bostadsrättsförening Gamleby i Osby är och det finns flera bolag i Osby som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Gamleby i Osby är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fransson, Ingrid Anita -Henriksson, Ulf Bertil -Jönsson, Gert Inge -Persson, Ann-Marie Ingegerd

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Gamleby i Osby så kan ni göra det på telefon genom 046-2108618 eller genom brev på följande adress:
Vallg. 2, 281 31, Hässleholm

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Gamleby i Osby och det är Persson, Ann-Marie Ingegerd som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Bengtsson, Conny Bengt Yngve som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Ingrid Anita som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Ulf Bertil som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Gert Inge som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Eva Maria Elisabet som är född 1975 och har titeln SuppleantMagnusson, Anna Carina Margareta som är född 1953 och har titeln Suppleant,